Rregullat e privatësisë

Çfarë janë rregullat e privatësisë? Rregullat e privatësisë janë për ueb faqen www.shpallje.biz që rregullon privatësinë e përdoruesve të saj.


Të dhënat që i marrim nga ju

Të gjitha të dhënat tuaja janë të mbrojtura të cilat merren përmes formës së regjistrimit apo përdorimit të rrjeteve sociale përmes ueb faqes shpallje.biz, ose gjatë krijimit të shpalljes.


Përdorimi i cookies (ëmbëlsirëzave)

Shpallje.biz përdorë ëmbëlsirëza (cookies) për një përvojë më të mirë gjatë vizitës së shpallje.biz. Cookie-it janë file i vogël që ruhet në shlfetuesin tuaj gjatë vizitës nga kompjuteri, telefoni apo ndonjë paisje tjetër.


Kontaktet nga Shpallje.biz

Shpallje.biz mund të ju njoftojë kohë pas kohë për ecurinë e shpalljeve tuaja si, vizitat, skadimin e shpalljeve tuaja.


Kontaktet nga personat tjerë

Ju mund të pranoni kontakte nga persona që janë të interesuar për shpalljen tuaj. Kontaktet mund të bëhen përmes numrit tuaj të telefonit që keni pranuar të shfaqet në shpalljen tuaj, apo përmes kontakt formës direkt në emailin tuaj (email-i juaj gjithnjë është i fshehur dhe nuk paraqitet në shpalljen tuaj) në vend të emailit tuaj, paraqitet një formë e cila lejon kontakt direkt në emailin tuaj.


Linqet eksternale

Të gjitha linqet eksternale që paraqiten në shpallje të një personi, shpallje.biz nuk merr përgjegjësinë nëse i klikoni. Prandaj vini re para se të klikoni ndonjë link që ju dërgon jashtë ueb faqes shpallje.biz.


Rrjetet social

Shpallje.biz përdorë rrjetet sociale për të ndarë (share) një shpallje. Ikonat e rrjeteve sociale paraqiten në faqe përmes ikonave përkatëse të secilit rrjet social.