Shpallje.biz qe nga viti 2000 i mundeson ndërmarrjeve reklamë. Në Shpallje.biz publikojnë shpallje dhe kërkojnë shpallje shumë shqiptarë nga e gjithë bota. Ata janë persona që posedojnë mjete dhe forcë blerëse. Ashtu Shpallje.biz që nga viti 2000 kur ka filluar punën, është njëra prej webfaqeve më të rekomanduara për të promovuar prodhimet ose shërbimet tuaja dhe në këtë mënyrë rezultati pozitiv në biznesin tuaj nuk do të mungojë.

Shpallje.biz është webfaqja e parë shqiptare që nga viti 2000 për shpallje të vogla. dhe njëra nga webfaqet më të vizituara shqiptare.

Çdo ditë nga rreth 29.000 vizitorë me qindra shpallje të reja. Por nuk do të thotë se jemi të kënaqur me kaq, ne tentojmë të bëhemi edhe më të mirë.

Blersit dhe shitësit nuk janë vetëm nga Kosova por ka gjithashtu edhe nga mërgimtarët tanë që janë në shtetet evropiane dhe tej atlantikut. Tregtimi posaçërisht bëhet ndërmjet personave privatë por dhe ndërmarrjeve që zgjedhin blejnë dhe shesin përmes Shpallje.biz

Kontaktoni me ne duke na shkruar e-mail ne adresën info@shpallje.biz ose klikoni KËTU Ju mirëpresim.