Kemi shumë e-maila nga ju, me pyetje të ndryshme. Ne kemi përmbledhur disa prej pyetjeve, që shpallësit kanë shtruar, dhe i keni të renditura mëposhtë. Nëse keni pyetje shtesë, ju gjithsesi mund të na kontaktoni përmes kontakt formës.


Përgjigje: FALAS kanë qenë që prej vitit 2000 kur ka filluar operimin Shpallje.biz, dhe ende janë FALAS.
Përgjigje: Shpallja juaj do të publikohet automatikisht pa monitorim nga stafi i Shpallje.biz. Për këtë arsye ju lusim që shpallja juaj të jetë e shkruar në mënyrë të rregullt në gjuhën shqipe në mënyrë që vizitorët të kuptojnë se çka ju ofroni. Mos të anashkalohet fakti që Shpallje.biz ka të drejtën e ndryshimit apo fshirjes së ndonjë shpalljeje që nuk është në përputhshmëri me konditat fair-play.
Përgjigje: Në faqen tonë, nga ana e djathtë, klikoni në “Shto Shpallje” që është butoni portokalli, edhe mbushni formularin.
Përgjigje: Nëse keni shpallje të publikuar, ju keni pranuar në e-mail fjalëkalimin/password-in. Kur dëshironi të ndryshoni ose fshini shpalljen tuaj, ju mund të klikoni në “Kyquni” që gjendet në krye të faqes nga ana e djathtë, të shkruani pseudonimin që është e-mail adresa që jeni regjistruar me të, dhe fjalëkalimin që ju ka ardh automatikisht në e-mailin tuaj. Kur kyqeni, i keni mundësite që të manevroni me shpalljet tuaja sipas dëshirës.
Përgjigje: Jo. E-mail adresa që ju e shkruani shërben për juve që të kyqeni më vonë për ndryshime në shpalljen tuaj, e gjithashtu vizitori që shikon shpalljen tuaj e që është i interesuar të ju kontaktojë, mund të bëjë këtë përmes formularit, kontakt ky që vjen në e-mailin tuaj, por e-mail adresa nuk do të shihet. Preferojmë edhe prej jush që të mos e shkruani e-mail adresën tuaj në tekstin e shpalljes.
Përgjigje: Shpallja është aktive 90 ditë (tre muaj). Ne çdo moment gjatë kësaj kohe, ju mund të ndryshoni ose fshini shpalljen tuaj.
Përgjigje: Po. Me të njejtën e-mail adresë mund të publikoni shpallje pa limit.
Përgjigje: Mendoni që shpallja juaj ka shkuar shumë në prapavijë dhe nuk shihet nga vizitorët e Shpallje.biz? Atëherë, kyquni në konton tuaj, ndryshoni diqka në tekstin e shpalljes, dhe shpallja juaj automatikisht do të jetë e freskuar dhe e përditësuar, që numërohet prap si shpallje e re, dhe publikohet në fillim të listimit.
Pergjigja: Për shkak të ruajtjes së vijës dizajnore të Shpallje.biz, nuk lejohet futja e kodit HTML në shpallje. Nëse keni ndonjë kërkesë specifike për HTML kod në shpalljen tuaj, na kontaktoni në përmes formës së kontaktimit dhe të shikojmë se a mund të ekzekutohet kërkesa juaj në HTML.
Përgjigje: Shkruani e-mail në info@shpallje.biz me kërkesë e gjithashtu dërgoni edhe titullin apo linkun e shpalljes tuaj.